Tag Manager script

9. september 2016

Robotterne kommer II

Et lidt mere optimistisk bud på en fremtid med robotter, end jeg giver udtryk for i Robotterne kommer.

Denne artikel peger på et andet aspekt af robotternes indtog: Identitetstabet for (hovedsageligt mandlige) arbejdere og behovet for at vi aktivt går i gang med omstille os til et samfund, hvor den traditionelle maskulinitet (tænk arketyper som borebissen, minearbejderen, svejseren, den svedige kulstøvdækkede stålværksarbejder etc.), der for mange knytter sig til en arbejdsidentitet og en rolle som hovedforsørger udfordres.


Artiklen sammenligner den omstilling, vi skal igennem, med den omvæltning, det var at gå fra håndværks- og landbrugssamfundet, hvor hjemmet var den primære arbejdsplads og sønner blev oplært af deres far i faderens fag til industrisamfundet, hvor man afvandrede fra landet, og arbejdspladserne blev samlet centralt.

Her gik arbejdsgiverne i mange lande ind og oprettede skoler, der kunne sørge for, at den kommende arbejdskraft (børnene) fik nogle af de kompetencer, der kunne erstatte den sidemandsoplæring, som deres fædre tidligere stod for og således ruste arbejdskraften til nye tider.

En sådan fremsynethed og omhu savnes i nogen grad fra både arbejdsgivere og politikere i forhold til, hvad vi står over for.

De mareridtsvisioner, jeg tidligere har malet op, behøver jo ikke at blive til virkelighed, hvis vi tager hånd om problemerne i tide.

En nylig OECD rapport med den sexede titel The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries
maner i øvrigt også til, at dommedagstrusselsniveauet bør nedjusteres.

Rapporten peger på, at hovedparten af de hidtidige studier af "truslen" fra automatisering har taget udgangspunkt i, at hele jobtyper vil blive erstattet/overflødiggjort. Den hidtidige erfaring har snarere været, teknologi overflødiggjorde bestemte arbejdsopgaver og dermed redefinerede indholdet af en bestemt jobtype og dermed de kvalifikationer, der var nødvendige for at bestride jobbet.

Dog peger rapporten på, at især lavt uddannede arbejdere risikerer at se deres jobs forsvinde helt - og det kunne måske netop være nogle af de chauffører og lagerarbejdere, som er taberne i skrækhistorien om verden i 2030:

"The main conclusion from our paper is that automation and digitalisation are unlikely to destroy large numbers of jobs. However, low qualified workers are likely to bear the brunt of the adjustment costs as the automatibility of their jobs is higher compared to highly qualified workers. Therefore, the likely challenge for the future lies in coping with rising inequality and ensuring sufficient (re-)training especially for low qualified workers."

Så hvis din senest afsluttede uddannelse er et truckcertifikat, er det nok på de tider, hvor du bør begynde at tale med din arbejdsgiver om noget efteruddannelse. Og så burde et begyndersæt fra LEGO Mindstorms måske stå øverst på ønskesedlen til jul.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar